Vogel gevonden! Wat nu?

Jonge vogel gevonden! Maar wat nu?

 • We adviseren alleen jonge vogels naar de opvang te brengen als je zeker weet dat de oudervogel dood is, of als de jongen gewond zijn.
  Breng de jonge vogels zo snel mogelijk naar de opvang. Hoe langer je wacht, des te minder kans is dat ze het overleven (in verband met afkoelen jong en voertijden).
 • Houdt de jonge vogel warm en in een rustige, donkere plaats totdat je het (in een kartonnen doos) kunt brengen. Bedek de bodem van de door met keuken papier (tijdelijk nest) en bedek de bovenkant van de doos met een handdoek (voor isolatie).
 • Laat de jonge vogel zoveel mogelijk met rust en kijk niet steeds onder de doek hoe het met hem gaat. Stress is dodelijk!
 • Geef de jonge vogel geen water of voedsel. (Dit komt vaak in de luchtpijp terecht waardoor een jong kan stikken.)
 • Zet jonge donzige eendjes niet in een bak met water. Ze zijn nog niet waterdicht en zullen snel afkoelen en doorweekt raken, met de dood tot gevolg.
 • Probeer nooit zelf het jong groot te brengen! De kans op mislukken is groot en bovendien zijn de meeste vogels beschermd door de Flora- en Faunawet. Het is daarom verboden om wilde vogels in bezit te hebben.

Baby vogels

Jonge vogels die voor het grootste gedeelte nog naakt zijn (onbevederd of net zichtbaar), zijn ‘nestjongen’. Deze vogels blijven in het nest en de ouders voeren hen daar. Ze worden als er iets fout is gegaan meestal direct onder het nest gevonden. Dit kan gebeuren door harde wind (storm). of omdat het door een nestgenoot uit het nest wordt gewerkt, of het nest wordt uitgehaald door katten of andere vogels.

Wat nu te doen wanneer je zo’n nestjong vindt buiten het nest?

Het beste is om hem terug te plaatsen in het nest, als dit redelijkerwijs mogelijk is.

Kun je niet bij het nest komen? Dan kan het volgende geprobeerd worden: Maak een kunstnest door een boterkuipje o.i.d. te nemen. Maak enkele gaten in de bodem om regenwater af te kunnen voeren. Maak een nestholte van twijgjes met blaadjes of hooi en plaats dit zo dicht mogelijk bij het originele nest (Dit is ook de procedure wanneer een heel nest op de grond is gevonden).

Plaats tenslotte de nestjong(en) erin en laat het verder met rust. De ouders komen meestal al snel terug en voeren het jong net als in het oorspronkelijke nest. Een jonge vogel die onbevederd is, moet namelijk om de 15 à 20 minuten gevoerd worden, van zonsopgang tot zonsondergang.

We adviseren alleen jonge vogels naar de opvang te brengen als je zeker weet dat de oudervogel dood is, of als de jongen gewond zijn. Je kunt ons ook bellen voor advies.

Komen de ouders nog wel terug, als ik de vogel al heb aangeraakt?

Vaak gelooft men dat de ouders niet meer terugkeren naar hun jongen, nadat ze door mensen zijn aangeraakt. Dit is absoluut niet waar!! Vogels kunnen slecht ruiken (uitgezonderd gieren maar zien we niet gauw in Nederland) en zullen het dus niet erg vinden dat je de jongen hebt aangeraakt, maar maken zich wel druk al je te dichtbij hun jongen komt.

Belangrijk!

Heb je een vogel gevonden die ziek of gewond is? Bel voor spoedgevallen direct met de dierenambulance in de eigen regio.

Of bel ons voor advies: 015 – 21 57 838

Uitvliegende jonge vogels

In de lente ziet men vaak jonge vogels schaars bevederd op de grond onder een boom zitten en neemt men automatisch aan, dat het uit het nest gevallen is en geholpen moet worden. In dit stadium van de ontwikkeling van de vogels noemen we de jongen ‘uitvlieger’. Het is normaal dat zulke jongen uit het nest springen of vallen.

De jonge vogels zijn nu in een stadium van de ‘vliegtraining’. De ouders voeden het jong constant op de grond totdat het in staat is te vliegen (duurt meestal enkele dagen). Tenzij gewond, moeten deze vogels met rust gelaten worden, op de plek waar ze zijn. Probeer kinderen, honden en katten uit hun buurt te houden, zodat de ouders kunnen doorgaan met het grootbrengen van hun jong.

Een uitzondering is de kauw, deze wordt niet op de grond gevoerd en verhongert als hij niet met de ouders meevliegt.

Dreigt er gevaar van honden of katten?

Als je ziet dat een jonge vogel wordt bedreigd door een hond of kat, breng de vogel dan niet direct naar de opvang. Probeer liever het huisdier uit de buurt te houden, zolang de vogel er zit. Echter, wanneer de vogel al is aangevallen of beetgepakt en daardoor gewond is, dan is het wel van belang dat je het jong zo snel als mogelijk naar de opvang brengt.

Belangrijk om te weten:

 • Een jonge vogel heeft de beste overlevingskans, wanneer het grootgebracht wordt door zijn eigen ouders. Probeer altijd eerst het jong terug te plaatsen. Breng een jonge vogel alleen dan naar de opvang, wanneer er alles aan is gedaan om het met de ouders herenigen maar dit helaas niet gelukt is.
 • Probeer nooit zelf het jong groot te brengen! De kans op mislukken is groot en bovendien zijn de meeste vogels beschermd door de Flora- en Faunawet. Het is daarom verboden om wilde vogels in bezit te hebben.
 • Breng een gevonden vogel dus zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde opvangadres.
  Dat is voor de vogel het beste! Het komt wel eens voor dat er mensen geprobeerd hebben gevonden vogels zelf groot te brengen. Het resultaat is vaak een half tamme vogel met meestal een stofwisseling- en/of zenuwproblemen tot gevolg (door onjuist voedsel).

We kunnen meer dieren redden als de gevonden vogel direct naar de opvang wordt gebracht!