Wildopvang Delft en omstreken

Ons werk

Jaarlijks verzorgen wij ruim 3.500 dieren uit de Nederlandse natuur. Zeker 90% van de dieren die wij behandelen zijn slachtoffer geworden doordat de natuurlijke leefomgeving van deze dieren steeds kleiner wordt of als gevolg van:

 • een ongeluk in het verkeer;
 • verwond geraakt door een hond of kat;
 • ondervoed door een gebrek aan natuurlijk voedsel;
 • verlamd door botulisme;
 • slachtoffer van een illegale olielozing;
 • vishaak in keel, krop of huid, visdraad om vleugels of poten;
 • vergiftigd, bijvoorbeeld door het eten van een vergiftigde slak (slakkenkorrels), muis of rat.

Ontheffing

Het houden en verzorgen van in het wild levende diersoorten is verboden, dit ter bescherming van deze dieren. Onze stichting heeft een ontheffing van dit verbod gekregen van de Provincie Zuid Holland. Volgens de ontheffing zijn wij bevoegd tot opvang en verzorging van alle beschermde vogelsoorten, herpetofauna (reptielen en amfibieën) en zoogdieren. Ook voor ons is het nog steeds speciaal als wij de opvang hebben van een dier dat op de Rode Lijst staat van dieren die zeldzaam zijn. Wij ontvangen vaak van collega opvangcentra uit heel Zuid Holland zoogdieren uit het wild. Mede omdat zij geen ontheffing hebben en geen zorg kunnen en mogen bieden aan deze bijzondere dieren.

Zonder geld geen opvang

Met een groot aantal vrijwilligers besteden we veel tijd aan de verzorging van de bij ons gebrachte dieren. De beloning hiervoor is de vreugde van de vrijlating van het herstelde dier. Maar voor de kosten van voer en medicijnen zijn wij afhankelijk van gulle gevers. Onze inkomsten zijn afkomstig van particuliere donateurs en sponsors. Voor nieuwbouw en renovatie werven we fondsen.

Helaas zijn onze kosten de afgelopen jaren toegenomen terwijl grote subsidies en donaties achter zijn gebleven. Het aantal wildopvangcentra in Nederland begint schaars te worden. Steeds meer collega’s kunnen het niet meer financieel redden of zijn failliet gegaan.

Het opvangen van huisdieren is bij wet geregeld. Voor katten en honden is er daarom ook vanuit gemeentes subsidie mogelijk. Voor dieren in het wild is er vanuit de Wet op Natuurbescherming geregeld dat er een zorgplicht is. Alleen niet wie daar voor gaat betalen. Dat is met name de reden waarom de Wildopvangen in Nederland  in de financiële problemen zitten.

Ook onze opvang verkeert in zwaar weer. Als wij niet snel extra inkomsten ontvangen dan:

 • raken onze vaste medewerkers werkeloos. Wij hebben deze vaste krachten hard nodig omdat zij het werk met al zijn vrijwilligers coördineren en er paraveterinaire kennis aanwezig moet zijn om de dieren te kunnen en mogen verzorgen.
 • raken onze 50 vrijwilligers hun vaste routine kwijt. Veel van onze vrijwilligers werken al jaren bij ons, zij voelen zich thuis bij ons, hebben een grote liefde voor de dieren. We bieden ook hen een opvangplek, een luisterend oor en weer een opstap richting betaald werk.
 • moet er onderkomen worden gevonden voor honderden dieren die nu bij ons aan het genezen en herstellen zijn. Andere centra zitten ook op dit moment overvol waardoor het vinden van een goede plek erg lastig gaat worden. Daarnaast moeten de dieren allemaal extra vervoerd worden wat tot veel stress kan leiden.
 • kunnen dieren die gevonden worden niet meer in de regio ondergebracht worden. De wildopvang die dan het dichtste in de buurt is, is 100 kilometer verderop. De kans is dan groot dat veel van deze dieren, die normaal gesproken een kans zouden hebben gehad bij ons, langs de weg blijven liggen/lopen en het niet zullen overleven.