PERSBERICHT

Na 40 jaar Wildopvang Delft dreigt het doek te vallen per 31 oktober, tenzij er op korte termijn hulp komt.

Ruim 3.000 ‘wilde’ dieren worden er jaarlijks bij de Wildopvang Delft e.o. opgevangen. Dit zijn dieren die in de vrije natuur leven zoals egels, zwanen, eekhoorns, uilen, valken, vossen en ooievaars. Dit jaar bestaat de Wildopvang in Delft 40 jaar. En als er niet snel hulp komt dan moet per 31 oktober de opvang dicht.

Waarom wildopvang in Nederland?

In Nederland is het opvangen van huisdieren bij wet geregeld. Voor katten en honden zijn er daarom ook vanuit gemeentes allerlei subsidiepotjes inzetbaar voor asielen en opvangcentra. Voor dieren in het wild is er vanuit de Wet op Natuurbescherming geregeld dat er een zorgplicht is. Alleen staat daar niet in beschreven wie daarvoor moet betalen.

Dat is met name de reden waarom de Wildopvangen in Nederland in de financiële problemen zitten. De afgelopen jaren zijn er al zeker 6 wildopvangen gesloten in Nederland. Er zijn er nog maar een handjevol open, waaronder de Wildopvang in Delft die voor de hele regio zieke en gewonde wilde dieren opvangt. De Wildopvang Delft e.o. is een Stichting en draait volledig op donaties en giften.

De wildopvangen zijn de enige instanties in Nederland die bevoegd zijn om wilde vogels en wilde zoogdieren te behandelen en terug te plaatsen in de natuur. Door het wegvallen van wildopvangen moeten burgers en instanties steeds verder reizen om een gewond zoogdier of zieke vogel uit de natuur ergens onder te brengen.

De natuur zijn gang laten gaan?

Een veelgehoord argument om niets te doen is “We hebben geen wildopvang nodig en moeten de natuur zijn gang laten gaan”. Nog los van de wettelijke verplichting om de dieren te helpen, zijn de oorzaken voor het letsel of de ziekte waardoor dieren bij de opvang binnenkomen altijd te herleiden tot menselijk ingrijpen in de natuur.

Voorbeelden zijn het verstoren van nesten door bouwwerkzaamheden, aanrijdingen in het verkeer, botsingen, hoogspanningskabels, schotwonden en vergiftiging, verstrikt raken in netten en (vis)draden, honden- en kattenbeten en botulisme.

De Wildopvang Delft e.o.

In Delft worden jaarlijks ruim 3.000 dieren opgevangen. Deze komen uit Delft zelf en de omliggende gemeentes. De dieren worden gecontroleerd na binnenkomst, indien nodig worden er medicijnen gegeven of start er een behandelplan om het dier zo snel mogelijk te laten herstellen. Doel is altijd om de dieren weer in de vrije natuur uit te zetten.

Het verzorgen, geven van medicijnen, eten en een schone plek wordt 7 dagen per week en 12 uur per dag gedaan door een team van
3 vaste medewerkers, 50 vrijwilligers en stagiaires. De vaste medewerkers hebben ruim ervaring met het verzorgen van dieren en hebben een paraveterinaire achtergrond.

De Wildopvang Delft is afhankelijk van giften, donaties en legaten van particulieren, bedrijven en gemeentes. Helaas lopen die inkomsten de laatste jaren steeds meer terug terwijl de kosten daarentegen stijgen omdat er meer dieren binnen komen en er strengere eisen worden gesteld aan de medische zorg voor deze dieren.

De afgelopen twee jaar is gesproken met verschillende instanties die de Wildopvang Delft e.o. op structurele manier wilden ondersteunen. Helaas heeft één van de grootste partijen deze week zich teruggetrokken uit de samenwerking. Hierdoor is het geld op. We kunnen nog tot en met 31 oktober 2019 ons personeel betalen en eten kopen voor de dieren. En daarna moet de Wildopvang na 40 jaar sluiten.

Tenzij….

Tenzij er hulp komt. Sponsors, groot en klein, kunnen onze Wildopvang nog redden. Elk bedrag is welkom. Voor elke 45 euro kan er één dier gered worden. Een gewonde egel, een baby haas waarvan de moeder is overleden of een zwaan die door een hond is gebeten.

De Wildopvang is dankbaar voor elke donatie en we geven er ook graag wat voor terug. Een egelboek die we gaan schrijven, een adoptiecertificaat of een rondleiding. We staan open voor alle suggesties. We zijn namelijk wanhopig!

Als de deuren sluiten staan niet alleen onze vaste medewerkers op straat per 1 november, maar hebben ook de 50 vrijwilligers geen vaste plek om naar toe te gaan. De afgelopen jaren heeft de Wildopvang al regelmatig als opstap naar vast werk bij werkgevers in de regio gewerkt. Verder bieden wij continue, met wederzijds veel plezier, 4 à 5 stageplekken voor (MBO) studenten dierverzorger en paraveterinair.
Tot slot moeten we de huidige dieren verhuizen naar andere opvangcentra door heel Nederland. En die zitten ook vaak ook overvol.

We hopen op uw steun!

Voor meer informatie en donaties: www.wildopvangdelft.nl

Opvangadres (let op: geen bezoekadres zonder afspraak):
Linnaeuspad 5, 2616 LT Delft

Voor donaties: Rekeningnummer NL30 INGB 0002 7038 40 t.n.v. Stichting Vogelasiel Delft ovv ‘donatie’.

 

Noot voor de redactie:

Geïnteresseerden zijn van harte welkom voor een rondleiding door de asielhoudster zelf. Winanda de la Rambelje-Mergler heeft de Wildopvang 40 jaar geleden zelf opgezet. U kunt hiervoor contact opnemen met Winanda via contact@wildopvangdelft.nl of telefoon 06-12251768.

Wij kunnen altijd meer en in groter formaat fotomateriaal aanleveren. Stuur hiervoor een mail naar contact@wildopvangdelft.nl