Vogelgriep 2020 in Nederland

Vogelgriep in Nederland

Er heerst Vogelgriep in Nederland. Tot nu toe (30 oktober) zijn er zieke vogels aangetroffen in Utrecht, Noord-Holland en Ameland. Voor commercieel gehouden pluimvee geldt al een ophokplicht. Ook wij als opvang treffen onze maatregelen.

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep (Aviaire Influenza) komt voor bij verschillende diersoorten, waaronder vogels, katachtigen, marterachtigen, vossen en vleermuizen. Het is een zoönose en kan dus in zeldzame gevallen overslaan op mensen. De symptomen van vogelgriep kunnen ingrijpend zijn en leidt bij vogels vaak tot de dood.

Bepaalde vogelsoorten lijken extra gevoelig te zijn voor het oplopen van vogelgriep. Deze noemen we de risicogroepen. Het gaat hierbij om watervogels (eenden, ganzen, zwanen), waad-en strandvogels (reigersoorten, ooievaars, steltlopers, meeuwen, etc.), hoenderachtigen (kippen, kalkoenen, kwartels) en spreeuwen.

Hoe herken je de symptomen?

Vogels worden snel ziek na een besmetting en kunnen een paar dagen later al gestorven zijn. Ondertussen is de kans op besmetting op andere vogels groot. De verschijnselen lijken enigszins op botulisme, zoals ademhalingsproblemen, draaien met de nek en kop, niet kunnen staan of vleugels niet goed kunnen openen. Daarnaast worden symptomen genoemd als diarree en zwelling van de kop (met mogelijk blauwe verkleuring) en zenuwverschijnselen. Maar uiteindelijk is vogelgriep alleen goed vast te stellen in het laboratorium.

Hoe gevaarlijk is vogelgriep voor mensen?

Het risico op overdracht van het vogelgriepvirus op mensen is zeer klein. Alleen personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren lopen een klein risico op een infectie met een dierlijk griepvirus. Er is geen reden tot paniek. Het aanraken van een dode vogel levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. Ben je zelf (of andere dieren) er toch mee in aanraking gekomen, dan zijn de normale hygiënische maatregelen voldoende: wassen met zeep en/of goed afspoelen!

Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht. Mocht je toch binnen twee weken na het aanraken van een dode vogel ziekteverschijnselen krijgen, dan is het raadzaam om even je huisarts te raadplegen. Voor medewerkers van opvangcentra en dierenambulances die veel in contact komen met vogelgriep-risicosoorten zijn extra beschermingsmiddelen aanbevolen.

Wat te doen als je een vogel met verdachte verschijnselen in het wild vindt?

 • Wees in elk geval alert op bovengenoemde verschijnselen. Bij twijfel: neem direct contact op met de dierenambulance in je gemeente.
 • Pak dieren NOOIT zelf op. Als het écht moet, gebruik dan handschoenen en draag een mondkapje. En was daarna goed je handen.
 • Wees alert op groepjes dode dieren. Informeer in dat geval ook de gemeente.
  Voor Delft kan dat via deze website: melden dode dieren in Delft. 
  Voor Pijnacker-Nootdorp kan dat via deze website: melden dode dieren in Pijnacker-Nootdorp.
 • Er kan ook een melding gemaakt worden bij het speciale meldnummer van de NVWA:  (045) 546 31 88.

Onze maatregelen

Om de dieren die in onze opvang zitten zoveel mogelijk af te schermen voor de vogelgriep hanteren wij ook strenge(re) maatregelen. We proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat er vogels met vogelgriep worden opgenomen in onze opvang. Daarom vragen we ook medewerking en begrip.

 • In verband met de Corona maatregelen laten we brengers niet binnen in onze opvang. Deze regel hanteren we nog steeds.
 • Dieren die gebracht worden kunnen achtergelaten worden in ons halletje. Bel aan en doe een stap naar buiten/achteren.
 • Een vogel met overduidelijke vogelgriep-verschijnselen zullen wij NIET mee naar binnen nemen. We zullen deze buiten in een kooi plaatsen om daarna door onze dierenarts in te laten slapen.
 • Veel liever: breng een verdachte vogel niet naar ons, maar bel de dierenambulance.
 • Heb je vragen? Bel ons dan altijd voor meer informatie: 015 – 215 78 38.

Belangrijke contactgegevens

 • Dierenambulance Delft. Telefoon: 015-2121000.
 • Dierenambulance Wassenaar en Leidschendam-Voorburg (24 uur bereikbaar): 070-5117772.
 • Dierenambulance Den Haag (Den Haag, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer). Telefoon  070 – 328 28 28.
 • Dierenambulance Zuid-Holland-Zuid (regio Rotterdam): 0900-1120000.
 • Dierenambulance Maasstad. Telefoon: 010-477 7975.
 • Dierenambulance Gouda. Telefoon: 0182-529 059.
 • Dierenambulance Leiden. Telefoon: 071-517 4141.

NVWA: speciaal meldnummer: 045 – 546 31 88, algemeen: 0900-03 88
DWHC: dwhc@uu.nl, 030 – 253 79 25

Meer informatie

https://nos.nl/artikel/2353237-minister-schouten-laat-risico-nieuwe-vogelgriep-onderzoeken.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/maatregelen-tegen-vogelgriep
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/besmetting-en-verschijnselen
https://www.cdc.gov/flu/avianflu/h5/worker-protection-ppe.htm

Informatie mede met dank aan DierenLot. 

Reacties (0)
Voeg een reactie toe